AVG – nieuwe Europese privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Privacywetgeving in werking!

Onderdeel daarvan is de verordening (EU) 2016/679 AVGALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Wat houdt dit in voor u en voor ons als fanfare?

Informeren
Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Uiteraard gaan wij als praktijk zorgvuldig met die gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy policy

Download Privacy Policy